Administrerende direktør (ceo)

Er du den CEO som kan få Institut for Jagt op på næste niveau i digitaliseringsrejsen i en spændende branche drevet af passion og gode oplevelser?

Firmaet ”Institut for Jagt” blev etableret i 2017. Idegrundlaget bag virksomheden er at digitalisere jagttegnsuddannelsen – og derigennem også sørge for, at formidlingen af både obligatorisk stof til jægeraspiranter samt yderlige formidling af jagtrelaterede emner fik et løft.

Efter vores opfattelse er den moderne jæger i dag begrænset i sine muligheder for at få ordentlige og digitale værktøjer – hvad enten man er aspirant, der skal igennem nåleøjet for jagttegn eller den erfarende jæger, som bare ønsker at have bedre muligheder for jagt. Hos Institut for Jagt sætter vi derfor digitaliseringen i højsædet og fokuserer på den enkelte jægers behov fra start til slut. Kort sagt, gør vi jagtdrømme til virkelighed for fremtidens digitale jæger.

Den digitale platform, vi har udviklet, findes dels som app. og dels som almindelig hjemmeside. Vores platform er endvidere suppleret med avancerede læringsalgoritmer, som alt sammen medvirker til, at jagttegnsaspiranterne får en så positiv oplevelse af jægeruddannelsen som muligt – og selvfølgelig en maksimering af deres viden.

Vores undervisningsplatform komplementeres af vores eget fysiske materiale til jagtuddannelsen, herunder bogen ”Jagttegnsbogen”. Vores platform og vores bog anvendes i dag af en række af de førende jagtskoler til gennemførelse af jagtuddannelsen. Der kan læses et righoldigt antal eksempler på, hvorledes vi formidler, på vores hjemmeside www.institutforjagt.dk . Vi har i virksomhedens første leveår opnået en markedsandel på jagttegnsuddannelsen på ca. 35%, hvilket vi anser som meget tilfredsstillende og som en god underbygning af, at de digitale platforme også er ved at få godt fodfæste indenfor jagten.

Stifterne og holdet bag virksomheden tæller folk med kompetencer indenfor både jagt og virksomhedsdrift.

Opgaven

Efter den succesfulde indledende fase, er det nu tiden at se på næste skridt i virksomhedens udvikling. Vi ønsker derfor et samarbejde med en kommerciel profil, der dels kan videreføre opgaven med at tage yderligere markedsandele, dels at ekspandere selskabet gennem udvikling af nye produkter og gennem nye geografier.

Opgaven for den nye direktør er således 3-delt. For det første ønsker vi at fastholde og udbygge det antal studerende vi har i Danmark gennem vort unikke koncept samt at udbygge vort koncept med nye ydelser. For det andet ønsker vi at ekspandere med vort koncept til andre lande og regioner, hvor vi flere steder har set et lignende udgangspunkt som det vi så i Danmark da vi lancerede konceptet. For det tredje har vi igangsat opgaven med at få tilført kapital til vores internationale rejse, og vi forventer således, at den nye direktør i samarbejde med virksomhedens ejere og bestyrelse deltager aktivt i denne opgave.

Der er tale om et selvstændigt job, hvor den nye direktør vil referere til selskabets bestyrelse. Bestyrelsen består af folk fra ejerkredsen samt et eksternt bestyrelsesmedlem. Det er vigtigt i denne forbindelse positivt at understrege, at vores bestyrelse er en ”aktiv bestyrelse” og vil således i et vist omfang kunne påtage sig opgaver i forbindelse med virksomhedens udvikling og drift.

Kvalifikationer

Generelt søger vi en kommerciel profil, der har bevist sine kompetencer enten fra en lignende opgave, eller opgaver der inkluderer abonnementsbaserede forretningsmodeller. Derudover forventes det, at du har et højt drive, og du har dokumenteret erfaring med at skabe resultater. Det er også et ønske, at du enten er jæger eller i anden forbindelse har/har haft berøring med jagtområdet. Allerhelst ser vi, at du har et godt netværk indenfor området, da vi anser et godt netværk som afgørende for at kunne lykkes med opgaven.

Aflønning

Aflønningen vil bestå af en fast løn, bonus samt en aktieoptionspakke i virksomheden.

Ansøgning

Hvis du vil med på den spændende rejse, så send os en ansøgning og et CV. Vi afholder løbende samtaler. Vi glæder os til at høre fra dig og i din ansøgning vil vi gerne se eksempler på lignende stillinger i andre virksomheder. Hvis du har spørgsmål, så kontakt os gerne. Send din ansøgning til Peter Kragh Halling på peter@institutforjagt.dk

Gør jagtdrømme til virkelighed for den digitale jæger

Hos Institut for Jagt tror vi på at passion, kvalitet og fælleskab er nøglen til success. Vi sætter digitaliseringen i højsædet og fokuserer på den enkelte jægers behov fra start til slut. Du kan læse mere om os her