E-læring

Jagttegn, uddannelse eller efteruddannelse med e-læring

Brug adaptiv e-læring til at forhøje chance for at bestå jagttegnet, til at uddanne dig indenfor specifikke emner eller til efteruddannelse og genopfriskning. Kurserne skræddersyes dig

«Hva’ for en fisk?

Adaptiv e-læring

Adaptiv e-læring betyder, at kurserne skræddersyes dig. Vi opdeler pensum i meget små bestanddele. Til hver af disse hører en lille prøve. Når du har svaret på spørgsmålene finder systemet ud af, hvad du har let ved at huske og hvad du har mindre let ved at huske – og dermed også, hvordan den efterfølgende undervisning af dig skal prioriteres individuelt. Systemet vil kontinuerligt følge med i, hvordan du klarer dig, og dermed sørge for, at pensum lagres mere effektivt i din hukommelse. Derved får du lettere ved at bestå prøven samtidigt med, at din læring bibeholdes over længere tid.
 
Systemet baserer sig bl.a. på en velgennemprøvet hukommelses- og indlæringsteknik, der hedder ”spaced repetition”, som du kan høre om i denne 2 minutters video (engelsk)
 
Sikkerhed til søs

Vores e-læringskurser 

Online Jagttegn

Tag de teoretiske dele af jagttegnet når du har lyst of hvor du har lyst til. 

om online jagttegn

Genopfriskningskursus

Få genopfrisket din viden om jagt – og især de nye love og regler, etik og sikkerhed.

om genopfriskning