Til jagtprøven skal du have viden om 7 udvalgte vildtsygdomme, hvoraf 2 af dem er anmeldepligtige. Det er

  • Rævens dværgbændelorm

  • Fugleinfluenza

Anmeldepligtig betyder at man har pligt til at anmelde det til fødevarestyrelsen, hvis sygdommen iagttages. Pligt kan være et voldsomt begreb, men i virkeligheden er det for at beskytte os alle. Ved at det bliver en pligt, så kan fødevarestyrelsen bruge borgere og os jægere i deres beredskab for at overvåge og bekæmpe sygdommene.

Der er tale om alvorlige sygdomme som både har betydning for dyrs sundhed og for økonomien hos landmændene. Samtidig kan der være tale om sygdomme som kan smitte mennesker, såkaldte zoonoser. Det betyder at man i sidste ende også er med til at beskytte os selv.

Fødevarestyrelsen har på deres hjemmeside en altid opdateret liste over anmeldepligtige sygdomme.