Liste over anmeldepligtige sygdomme

Anmeldepligtige sygdomme

Der er en del dyresygdomme, som er anmeldepligtige. Anmeldepligtig betyder at man har pligt til at anmelde det til fødevarestyrelsen, hvis sygdommen iagttages. Pligt kan være et voldsomt begreb, men i virkeligheden er det for at beskytte os alle.

Til jagtprøven skal du have viden om 7 udvalgte vildtsygdomme, hvoraf 2 af dem er anmeldepligtige. Det er:

  •  Rævens dværgbændelorm
  •  Fugleinfluenza 

Ved at det bliver en pligt, så kan fødevarestyrelsen bruge borgere i deres beredskab for at overvåge og bekæmpe sygdomme. Der er tale om alvorlige sygdomme som både har betydning for dyrs sundhed og for økonomien hos landmændene.

Derfor er der også flere specielle “borgertyper”, som forventes mere af. Det er f.eks. landmænd, dyrelæger og jægere. Vi jægere er borgere, som har en speciel tilgang og ophold i naturen – og har tid til at iagttage ting, som andre ikke har. Den, som har evnen, har forpligtelsen.

Der er kan anmeldepligtige sygdomme. Kun nogle handler om vildt. Andre handler f.eks. om sygdomme hos dyrehold. Eksempler er svinepest hos svin og mund- og klovsyge hos kvæg. Der er dog også flere vildtsygdomme som er anmeldepligtige, end dem, som er i pensum. Et par eksempler er: 

  •  Afrikansk svinepest
  •  Trikiner
  •  Tuberkulose 

Nogle sygdomme kan smitte mennesker. De kaldes zoonoser. Det betyder, at man i sidste ende også er med til at beskytte os selv, ens medborgers erhverv og ens egen jagt. 

Fødevarestyrelsen har på deres hjemmeside en altid opdateret liste over anmeldepligtige sygdomme.