Lokale regler for jagt på fiskeriterritoriet

fiskeriterritoriet

Som jæger i Danmark må man drive jagt på fiskeriterritoriet. Der er alles ret som jæger i Danmark. Vi har skrevet lidt mere om det i denne artiklen om sikkerhed under strand- og havjagt.

Begrænsninger: Lokale jagtfrie områder på interaktivt kort

Der er dog visse begrænsninger, f.eks. skal man have tilknytning til Danmark og hvis det foregår via motorbåd, så må den kun sejle 5 km/t. Du kan læse mere om det i kapitel 6 af Jagttegnsbogen.

Reglerne for jagt på fiskeriterritoriet står primært i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber. Der findes også en række restriktioner, som begrænser jagtretten og færdsel på fiskeriterritoriet. Dertil har Miljøstyrelsen lavet et interaktivt kort. Man kan med det se, hvor der er sommerhusområder, hvor der er byzoner og hvor der generelt er motorbådsfrit jagt.

Tryk på billedet til højre for at komme dertil. For at finde kortet for jagtfrie områder, så skal du vælge “Jagt- og vildtforvaltning” og så trykke på knappen yderst under “Jagtfrie områder”. 

fiskeriterritoriet

Yderligere begrænsninger: Lokale reservater som tekst

For at gøre det hele lidt mere besværligt, skal du foruden det interaktive kort, også kigge i de lokale reservatbestemmelser. De er ikke interaktive, men i tekst. På den positive side, så er de samlet på Miljøstyrelsens hjemmeside over Fiskeriterritoriet og reservater. Et andet godt sted at kigge er hjemmesiden for strand- og havjagt, som også holder øje med, hvad man må og hvor man må det.

fiskeriterritoriet