Produktinformation

Varens særlige egenskaber oplyses på www.institutforjagt.dk. Besvarelse af supplerende oplysninger eller spørgsmål i forlængelse af de eksisterende oplysninger, kan opnås på denne mailadresse til www.institutforjagt.dk via info@institutforjagt.dk, såfremt kunden ønsker det.

Priser

Ændringer i pris kan forekomme, alt efter dit bestillingstidspunkt. Dette skyldes, at priserne er dagspriser og ofte ændres løbende. Såfremt Institut for Jagt accepterer din ordre, vil køber blive faktureret den pris, der er gældende på bestillingsdatoen. Alle priser er vist inkl. moms.

Bestilling

Ved bestilling af varer fra www.institutforjagt.dk binder køber sig til tilbuddet om at købe varen på de oplyste vilkår og der udgøres dermed ikke en direkte bindende accept. Den bindende aftale træder først i kraft, når aftalen mellem køber og www.institutforjagt.dk er indgået i form af en ordrebekræftelse, hvilket betyder at køber accepterer det afgivne tilbud.

Betaling

Dine kontooplysninger som bliver indsamlet ved køb af varer, sendes direkte og sikkert til Stripe via krypteringsformen, (SSL), som kun er forbeholdt dig og Stripe. Dette sikrer, at uvedkommende ikke kan se eller gemme dine personlige oplysninger. Beløbet trækkes først fra din konto når varen afsendes fra www.institutforjagt.dk.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse

Risikoen ved at bestilte varer går til grunde eller beskadiges, på grund af hændelige forhold overgår først til køber, når varen befinder sig i købers varetægt.

Reklamation

En eventuel reklamation i forbindelse med opdagelse af mangler på produkter, skal ske indenfor rimelig tid efter købers varemodtagelse, hvorefter køber er forpligtet til at undersøge varen hurtigst muligt.

Ansvarsfraskrivelse og garanti

www.institutforjagt.dk bringer relevante informationer om andre hjemmesider til dig igennem links. Disse hjemmesider kontrolleres ikke af www.institutforjagt.dk. Derfor kan vi ikke stå til ansvar for deres indhold. Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og www.institutforjagt.dk, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til Institut for Jagt egen beskrivelse. Som følge af at de bestilte varer leveres for sent, eller indeholder mangler, pålægges sælger intet erstatningsansvar, hvis disse forsinkelser eller mangler skyldes forhold i købers varetægt, som er uden for www.institutforjagt.dk’s kontrol. Dette kan eksempelvis inkluderer krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Fortrydelsesret

Køber kan fortryde sit køb inden 14 dage efter levering, såfremt det meddeles til info@institutforjagt.dk. Herefter refunderer køber det modtagne beløb. Der ydes ikke fortrydelsesret på e-bogen, såfremt der er klikket på linket og download er påbegyndt. E-bogen kan downloades op til 3 gange. Materialet opdateres i takt med opdatering af reglerne i jagttegn. Købet giver ikke adgang til opdateringer. Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Det anbefales at du returnerer varen i en forsvarlig emballage – sammen med fakturaen, hvor du gør det klart, at du gør brug af fortrydelsesretten til at få refunderet din bestilling. Vi anbefaler at du bruger et firma med track-and-trace funktionalitet, så du kan følge pakken, herunder hvis den går tabt. Såfremt du fortryder dit køb, kan du blot nægte modtagelse af forsendelsen. Vores returregler gælder alle solgte varer til private. Disse er ikke gældende ved afhentning af varer i vor butik, ej heller ved varer solgt til virksomheder. Såfremt Institut for Jagt modtager de returnerede varer i acceptabel stand, refunderes det modtagne beløb.

Hjemmesiden www.institutforjagt.dk drives af firmaet

Institut for Jagt CVR nr: 39204169 TELEFON: 21909575, ADRESSE:  Lathyrusvej 11, 3500 Værløse

Forbehold for ændringer

Institut for Jagt forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der er  gældende for denne hjemmeside. Du bedes derfor holde dig opdateret løbende om eventuelle ændringer.

Links

FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk Forbrugerinformation www.forbruger.dk