Trikiner: Mere normal i østeuropa

En vildtsygdom, man ofte støder på, hvis man jager udenfor Danmarks grænser, er trikiner. Trikiner er en voldsom vildtsygdom. Selvom det ikke generer dyr, kan det i værste fald betyde dødsfald for mennesker. Hvis sygdommen opdages tidligt i forløbet, er der stor sandsynlighed for at blive helbredt, men det kan tage lang tid.

Trikiner er en parasit. Den lever og udvikler sig i tarmene. Herfra vandrer de udviklede larver sig ud i værtens krop. De lægger sig i musklerne i en slags dvale. Til højre ses et trikin larve i en muskel under mikroskop.

Billede af trikiner under mikroskop

Hvis denne vært bliver spist, vil larven aktiveres igen og processen gentages. Derfor er det også primært ådselædere, som rammes af sygdommen. Hos mennesker er det spisning af inficereret kød. I figuren kan de se, hvordan det foregår.

Billede infektionscyklus

En inficeret rotte spises af et svin, som bliver inficeret. Larverne vandrer ud i musklerne på svinet, som spises af mennesket. Hvor dyr ikke bliver syge, kan mennesker blive meget alvorlig syge. Diagnosen er svær at stille og sygdommen svær at behandle. Symptomerne er feber, utilpashed, maveproblemer og – naturligvis – muskelsmerter.

Larverne kan slås ihjel ved ordentlig opvarmning. Kødet skal gennemsteges, hvilket betyder at temperaturen skal være over 75 grader. Det vil vi dog ikke anbefale. Får man en positiv prøve for trikiner bør kødet kasseres. I den sammenhæng kunne det være passende at indlede en dialog med DTU Veterinærinstituttet.

Når man skyder et vildsvin, er det afgørende at få det testet for trikiner. Det er ret nemt. De fleste har lokale laboratorier til det. Der tages en prøve af forløb og af bughulevæggen, som sendes med brev til laboratoriet.

I Danmark er trikiner ikke påvist i vildsvin i de sidste 75 år. Alle danske slagtesvin testes for trikiner. Det er dog ikke en sygdom, der er forbeholdt svin. I 2007 blev det påvist i en mink fra Bornholm, ligesom man i 90erne fandt sygdommen i 3 ræve fra Thy.

I Europa ser det dog anderledes ud. Der er i de baltiske lande, Polen, Rumænien og Bulgarien at det er påvist, men i virkeligheden i den østlige del af Europa samt Spanien. I en rapport fra EU fra 2013 kan man se udbredelsen af trikiner i vildsvin, som er blevet forendt i forbindelse med jagt. Finland står her som hvid. Fratrækkes vildsvin fra andet vildt, har Finland dog 432 positive fund af trikiner, som primært relaterer sig til rovdyr.

Nedenstående angiver andelen af positive trikinprøver ud fra den totale mængde prøver som er tager. Tallene stammer fra rapporten ”Scientific Report of ESNA and ECDC: The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in 2013

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *