Pensum til jagttegn

Online jagttegn

Pensum til jagttegn er defineret af Miljøstyrelsen. Eller dvs. pensum til jagtprøven, som er den eksamen, hvor man får sit jagttegn. Vi vil her prøve at åbne bekendtgørelse om jagttegn for at skitsere, hvilke krav der er til dig, når du tager jagttegnet. Miljøstyrelsen har på baggrund af bekendtgørelsen lavet nogle retningslinjer, som fortæller mere konkret, hvad du forventes at kunne. Den åbner vi også op. 

Link til retningslinjerne finder du slutningen af denne artikel. 

Spring til vejledning/pensum
Forstørrelsesglas som søger efter pensum til jagtprøven

  1. Artsbestemmelse (vildtkendskab) og vildtbiologi: Her skal du ud fra et billede kunne genkende de hhv. 24 pattedyr og 73 fugle. Man skal kunne henføre dem til artsgruppen, f.eks. at en husmår er i artsgruppen rovdyr. Derforuden skal man kunne vildtbiologi for en udvalgt mængde af vildtet. I jagtegnsbogen har vi markeret det med grøn for udvidet vildtbiologi og blågrøn for basal vildtbiologi.
  2. Vildtforvaltning: Her skal du forstå sammenhængen mellem vildtforvaltning og jagt samt jagtens biologiske grundlag. Det er f.eks. biologiske modeller, som bæreevne og kompesationsprincippet. Det kan også være afskydningsstrategier for forskellige vildttyper eller invasive arter og bekæmpelsen af dem. Derforuden skal man forstå natur- og vildtpleje – og de tiltag som gavner forskellige vildttyper. Det kan f.eks. være, at en kortklippet græsmark er et godt biotoptiltag for harer.

  1. Jagtvåben og ammunition: Her skal du kunne reglerne jagtvåben og ammunition, og de 3 våben-relaterede love, som man er underlagt. Du skal også kende jagtvåben og ammunitionstyper, hvor og hvordan man skyder mod vildt, anbefalede typer af ammunition til forskellige typer af jagt samt – en af de vigtigste elementer – sikkerhed. Her er det sikkerhed i forhold til andre, dvs. hvordan man behandler våben før/under/efter jagt, rikochetter, sikkerhedsvinkel til andre og sikkerhedsafstande. Brugen af våben ligger i punkt nummer 8 herunder, hvor du skal lære at skyde med haglvåben. 

Jagtvåben og ammunition

  1. Jagtlovgivning: Her skal du kende indholdet af de love, som regulerer jagttider, vildtskader, udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, artsfredning m.v. samt jagttegn. Du kan finde alle lovene, som er pensum i vores gratis lovsamling.

  1. Håndtering af nedlagt vildt: Her skal du vide, hvordan man affanger, opbrækker og forlægger vildt samt hygiejne i forbindelse med det. Derforuden findes der i Danmark en række vildtsygdomme, hvoraf du skal kunne 7 af disse med hensyn til “sundhedsrisiko, kendetegn, håndtering og forebyggelse af smitte til mennesker”.
  2. Jagtetik og – etikette: Der er en række uskrevne og nedskrevne regler, som gælder for jagt. Dem skal du have en forståelse for. De skrevne er etik, som er i to foldere, og de mere uskrevne er etikette, som handler om, hvordan gebærder sig. Vores gratis lovsamling indeholder også de to foldere.

Håndtering af nedlagt vildt

  1. Jagtteknik og – ledelse: Her skal du kende til både den lovmæssige og den praktiske del af jagten. Der er en række love som sætter rammerne for jagt, f.eks. hvordan man driver jagt på fiskeriterritoriet. Den praktiske del handler om at kende de 9 primære jagtformer og hvilke hunde, som er egnet til de forskellige jagtformer. Samtidig er Schweiss også en del af pensum, som handler om at tilkalde hjælp, hvis man er kommet til at anskyde vildt.
  2. Skudafgivelse med riffel og haglgevær: Her skal du lærer at ramme, herunder forstå skudafstande, det teoretiske grundlag for at ramme samt korrekt og sikker våbenbetjening. Implikationen af dette ses både i den teoretiske prøve og den praktiske. I den teoretiske får du 3 sikkerhedsbillleder, hvor du skal bedømme om sikkerheden er overholdt. I den praktiske skal du vise den prøvesagkyndige, at du kan overholde sikkerhedsreglerne.

Hvordan testes pensum til jagttegn? 

Pensum aftestes både teoretiske og praktiske i hhv. den teoretiske del af jagtprøve og den praktiske. Den teoretiske er 40 multiple choice sprøgsmål. Den praktiske er afstandsbedømmelse til 6 vildtfigurer og af givelse af 4 skud mod lerduer. Pensum og retningslinger til de to er givet i de to instrukser:

Pensum til jagtprøven fra Miljøstyrelsen

Retningslinjerne til den skriftlige jagtprøve og jagttegnsundervisning angiver det pensum, som du skal igennem som aspirant for at blive jæger og tage jagtprøven. Den er mest henvist til den teoretiske del af prøven.

 

Vejledning til prøvesagkyndige til eksamen ved jagtprøven

Instruks for jagtprøvesagkyndige er de regler, som censor – eller den prøvesagkyndige – vil følge for at teste dig. Den indeholder således de retningslinjer, som du skal kunne. Den beskrive mest den praktiske del af jagtprøven, dvs. hvad skal man gøre og ikke gøre, når man har et haglgevær under jagtprøven under skud, afstandsbedømmelse og forcering af forhindringer.

Instruks for jagtprøvesagkyndige til prøven til jagttegn

2 tanker om “Pensum til jagttegn

  1. Pingback: Fra 2. udgave til 3. udgave af jagttegnsbogen – Institut for Jagt

  2. Pingback: De tre love og det ene cirkulære – Institut for Jagt

Der er lukket for kommentarer.