Fra 2. udgave til 3. udgave af jagttegnsbogen

Ultimo august er der kommet en ny udgave af Institut for Jagts Jagttegnsbogen, som er pensumnær grundbog til at kunne bestå jagtttegnet. For at symbolisere forskellen har bogen også fået en ny forside taget af vores dygtige fotograf Niels Busch.

Ny udgave af Jagttegnsbogen

Denne artikel forklarer forskellen på indholdet af de to bøger. Det er opdelt efter kapitlerne og beskrevet i overordnede begreber. Kolonne 1 i tabellen er området, hvor ændringen er lavet, og kolonne 2 forklarer ændringen. Der er i juli 2019 ikke kommet lovændringer. Derfor er ændringerne primært lavet for at gøre jagttegnsbogen endnu mere koncis for at bestå jagttegnet.

Forskellen mellem 2. og 3. udgave af Jagttegnsbogen

Område Forklaring
Generelt
  • I slutningen af hvert kapitel i forlængelse af hvor der står hvordan læringsmålene er opnået, er der tilføjet to spørgsmål, som man kan teste sin viden ud fra
  • Sproglige rettelser og præciseringer
Kapitel 1: Jagttegn
Kapitel 2: Jagtvåben og ammunition
  • Der er tilføjet et billede af afskudte patroner med hhv. rand- og centraltænding, så man nemmere kan forstå forklaringen bag en salonriffel
  • Generelt hedder alle geværer nu haglgeværer. Tidligere blev både haglbøsser og haglgeværer brugt
  • Afsnittet om Oberfell & Thompson metoden omkring haglpartoners kvalitet er fjernet og lavet til en online artikel i stedet med et link fra kapitlet. Det er stadig en del af præsentationerne
  • Der er tilføjet ekstra sikkerhedsbilleder fra pramjagt. Der bliver også senere tilføjet pramjagtsbilleder til præsentationen og app’en
Kapitel 3 og 4: Hhv. pattedyr og fugle – vildtkending og vildtbiologi
Kapitel 6: Jagtens udøvelse, former og hunde
Kapitel 8: Vildtforvaltning
  • Dele af kapitel 8 er skrevet om for at gøre indholdet mere klart, herunder afsnittet om invasive arter, hvor definitionerne er ændret

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *