Den elliptiske haglsværm

Haglsværm

Når man ser hagl på en papskive kan man komme til at tro, at haglene er en stor cirkel, en flade, som bevæger sig mod et mål. Det er dog ikke helt korrekt. Haglsværmen arbejder i 3 dimensioner. Nogle hagl er lidt langsommere, nogle er tidligt ud af løbet, nogle har stødt ind i hinanden og følger ikke sigtelinjen, men har en vinkel på denne. Derfor er sværmen 3-dimensionel. Dens natur er at ligne en amerikansk fodbold, altså at være en sammentrykket kugle. Geometrisk kaldes det elliptisk.

Haglsværm
Haglsværm

Fuld og gennemsigtig ellipse

Dansk Jagtakademi har lavet undersøgelser af området. Hvor haglene er samlet i haglskålen i geværet, vil haglsværmen på 25 meters afstand, være 2 m aflang og 1 m bred.

Læs og download rapporten i linket til højre. Rapporten er fra november 2010, dvs. ca. 4 år før haglprøven blev introduceret i 2014. Det bærer konklusionerne præg af, idet de netop anbefaler en haglskydeprøve. Derforuden kan du læse statistikker om hagl og om anskydninger.

2020-03-29: Dansk Jagtakademi’s hjemmeside er nede, så du ser en lokalkopi. Alle ophavsrettigheder i rapporten er Dansk Jagtakademi’s

På 25 m. er haglsværmen elliptisk. Det er en form, som haglene vokser ind i. Forladningen med haglskålen er med til at beskytte det glatløbede haglgeværs løb. Så snart forladningen kommer ud af løbet, så vil vingerne eller siderne på forladningen åbne sig og decelerere. Dermed fortsætter haglene fremad og begynder at bryde op.

Videoen til venstre viser, hvordan haglene udvikler sig de første cm fra geværløbets munding. Vidoen til højre viser den virkelige haglsværmens 3D udfoldelse.

Haglens udvikling kort fra geværløbets munding

3D udfoldelse af haglsværmen