Selvom man måske har været i forsvaret og skudt med en riffel, så er det meget forskelligt at skyde med haglvåben. For teknikkerne omkring mesterøje, klarstilling, skuldring og fokus henvises til Jagttegnsbogen.

Til haglprøven skal du skyde 3 serier af henholdvis 6 bagduer, 6 venstreduer og 6 højreduer. Du skal ramme 2 lerduer i hver serie for at bestå. Bagduer er lerduer, som bevæger sig i en ret vinkel væk fra dig. Højre og venstreduer er sideduer, som bevæger sig fra højre mod venstre eller omvendt.

Bevægelserne i forhold til at skyde bagduer og sideduer kan dog være svære at beskrive i en bog. I videoerne nedenfor bliver det nemmere at forstå.

Bagduer

I bogen beskrives metoden til at skyde en bagdue: Kig mod horisonten, kald duen frem med kommandoen “klar”, afsikr’, skuldr’ og før geværets sigteskinne op i duen, hvor der trykkes på aftrækkeren.

Sideduer

I bogen beskrives metodikken for swing-through, men der findes nogle andre. Videoen giver en god introduktion af, hvordan man bruger teknikerne.