Indskydning af haglgevær

Indskydning af haglgeværet er oftest sket hos fabrikanten. Det er normalt indskudt, så sigtelinjen og centrum af haglsværmen falder sammen på 35 meter for løbene. Forskellige typer af haglpatroner, ammunitionsproducenter og geværer kan give meget forskellige spredninger af haglene. Derfor bør geværet altid prøveskydes med den købte ammunition, før det tages med på jagt. Prøveskydning sker på 35 meter mod en skive med hagl nummer 7.

Trin-for-trin Oberfell-Thompson metode

1

Sæt noget pap op.

2

Affyr geværet mod papskiven.

3

Tegn en cirkel med radius på 75 cm omkring haglsværmens centrum.
Brug en snor med 37,5 cm i længde/radius.

4

Tæl antallet af hagl i cirklen.

5

Tag en CD, og find antallet af CD’er, som kan placeres uden, at der er hagl i.
Hvis du ikke har en CD, så benyt en cirkel med 12 cm i diameter.

6

På x-aksen, den vandrette, tegnes en linje for antallet af hagl i cirklen.

7

På y-aksen, den lodrette, tegnes en linje for antallet af 12 cm cirkler, der ikke havde
hagl i sig.

8

Hvor de to linjer krydser, angives kvaliteten af patronen. En patron bør være mindst
middel for at bruges til jagt.

Metoden hedder Oberfell og Thompson efter opfinderne af metoden. Ideen er, at hvis kvaliteten er god på 35 meter, så er den bedre på kortere afstande.

Du kan samtidig gøre det for forskellige trangboringer for at finde effekten af den valgte trangboring og se, hvordan haglene fordeles i skudbilledet.

Bilag til indskydning af haglgevær

1. Skud mod papir på 35 m med hagl nummer 7
2. En 75 cm cirkel tegnes rundt om centrum
3. 12 cm cirkler tegnes, hvor der ikke er hagl i
4. Figur til at bestemme kvaliteten af haglpatronen efter Oberfell og Thompson-metoden. Den vandrette akse er antallet af  skud i 75 cm skiven. Den lodrette akse er antallet af CDer