Økologisk tolerance: Temperaturens betydning for vildt

I et biologisk system kan enhver livsnødvendig miljøfaktor forekomme i for høje og i for lave koncentrationer. Faktorerne er her abiotiske som beskrevet i Jagttegnsbogen. Det kunne være iltniveau, pH niveau eller temperatur.

Det betyder også med andre ord, at der er en given mængde af en miljøfaktor, som er optimal. Udenfor dette optimale punkt, vil miljøfaktoren i have en negativ påvirkning. Det er nemmest forklaret med et konkret forsøg.

I USA undersøgte man fremkomsten af ørred i forhold til temperaturen, samt deres handlinger i forhold til temperaturen. Nedenstående billede fremkom.

Det er således et optimalt temperaturområde mellem 13 og 21 grader for ørrederne. Fra 9 til 13 og fra 21 til 25 handler de anderledes end normale ørreder og fremkomsten er lav. Med dette blev den gamle biologiske lov fra Shelford i 1911 eftervist: Der er for miljøfaktorer et optimalt sted. Loven kaldes toleranceloven.

Baggrunden for navnet ligger i baggrunden for teorien. Teorien siger, at for hver faktor, har en organisme et område af tolerance. De kan således tolerer at leve indenfor et område, f.eks. temperaturområde, men ikke udenfor. Det ses også i billedet, hvor der ikke er ørreder ved mindre end 9 eller mere end 25 grader.

Som jæger er det vigtigt at kende naturen og de processer og love, som ligger til grund for den.

Du kan læse om de to, ret teoretiske, undersøgelser her:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *