Økologisk tolerance: Temperaturens betydning for vildt

Miljøfaktorers betydning for vildt

I et biologisk system kan påvirkes af forskellige miljøfaktorer – og at mængden af disse kan være afgørende for, hvordan dyr har det og dermed også mængden. Dyr kan naturligvis være mennesker, men i artiklen omhandler mest vilde forekommende dyr, som fisk, pattedyr og fugle.

Koncentration af livsnødvendige miljøfaktorer

Vi taler her om de livsnødvendige miljøfaktorer. Det er altså ikke mængden af tilgængelige Mars barer, men derimod er fokus på de abiotiske. Abiotiske er faktorer, som har indvirkning på et økosystem og som ikke er levende. Det kunne være iltniveau, pH niveau eller temperatur. Til forskel er de biotiske faktorer levende, dvs. føde, andre dyr eller lignende. Hvis du vil vide mere om det, så kan du læse om biotiske og abiotiske faktorer i Jagttegnsbogen.

De livsnødvendige abiotiske miljøfaktorer kan være til stede i for høje og i for lave koncentrationer. Det betyder også med andre ord, at der er en given mængde af en miljøfaktor, som er optimal. Udenfor dette optimale punkt – enten mere eller mindre – vil miljøfaktoren have en negativ påvirkning. Det er nemmest forklaret med et konkret forsøg.

Temperaturens indvirkning på vildtbestande

I USA undersøgte man fremkomsten af ørred i forhold til temperaturen, samt deres handlinger i forhold til temperaturen. Nedenstående billede fremkom som resultater fra forsøgene.

Miljøfaktorers betydning for vildt

Det er således et optimalt temperaturområde mellem 13 og 21 grader for ørrederne. Fra 9 til 13 og fra 21 til 25 gør ørrederne anderledes ting end ”normale” ørreder – og i temperaturerne udenfor det optimale område var fremkomsten af ørreder lav.

Toleranceloven og Shelford

Med dette blev den gamle biologiske lov fra Shelford i 1911 eftervist: Der er for miljøfaktorer et optimalt sted. Loven kaldes toleranceloven.

Baggrunden for navnet ligger i baggrunden for teorien. Teorien siger, at for hver faktor, har en organisme et område af tolerance. De kan således tolerere at leve indenfor et område, f.eks. temperaturområde, men ikke udenfor. Det ses også i billedet, hvor der ikke er ørreder ved mindre end 9 eller mere end 25 grader.

Shelfords tolerancelov

Jagt og abiotiske faktorer

Som jæger er det vigtigt at kende naturen og de processer og love, som ligger til grund for den, herunder de biologiske love, som toleranceloven. Der er dog også modeller for bestandstæthed og bestandsdynamik, som er beskrevet i Jagttegnsbogen.

Bag eftervisningen af toleranceloven fra Shelford er der flere forsøg og rapporter.

Du kan se mere om dem via linksene her på siden. Du kan læse om de to, ret teoretiske, undersøgelser her