Kategori arkiver: Kapitel 8: Vildtforvaltning

Prædation og forskydning af rovdyr og byttedyr

Byttedyr og rovdyr vokser i samme takt men forskudt via studier i sneharen og lossen [...]

Plantearter og vildt

Under terrænpleje for vildt skal man forstå hvilke plantearter og frøarter gavner hvilke typer vildt [...]

Planerne for de invasive arter i Danmark

Invasive arter er ikke hjemmehørende; de har etableret sig i naturen. Miljøstyrelsen har lavet handlingsplaner [...]

Økologisk tolerance: Temperaturens betydning for vildt

For miljøfaktorer som temperatur findes et optimalt niveau med optimale vilkår. Det kaldes også toleranceloven. [...]

Jagttider – både generelle og lokale

Til jagtprøven er de generelle jagttider pensum, men som jæger skal man kende lokale jagttider [...]