Kapitel 8: Vildtforvaltning

//Kapitel 8: Vildtforvaltning

Regulering af ræv og effekten på byttedyr

Ræven udgør ikke en trussel mod rådyrbestanden I 2011 skrev Aalborg Universitet en videnskabelig rapport for Dyrens Beskyttelse, om baggrunden for regulering af ræv, herunder effekten på forskellig vildt. Denne artikel er et resume af hovedkonklusionerne. Dyrenes Beskyttelse ikke har haft indflydelse på rapportens faglige indhold. Den er en del af den vidensbank, som [...]

By |2019-08-20T10:01:56+00:00august 20th, 2019|Kapitel 8: Vildtforvaltning|0 Kommentarer

Prædation og forskydning af rovdyr og byttedyr

Hvad har sneharen med prædation at gøre? Hvordan kan den forklare forskydningen i vækst? Det vil vi prøve at forklare. Prædation er en faktor som påvirker bestandsomsætningen, er en biotiske faktor og er samtidig afhængig af bestandstætheden. Det er klart, at bestandsomsætningen påvirkes af prædation. Prædation er, at et dyr æder et andet, altså [...]

By |2019-06-24T09:16:38+00:00marts 27th, 2018|Kapitel 8: Vildtforvaltning|0 Kommentarer

Plantearter og vildt

Her kan du læse det overblik som Miljøstyrelsen har lavet over, hvilke frøarter som gavner hvilket type vildt. Afgrøde Hjortevildt Hare Fuglevildt Insekter Majs  √√  √√  √√√ Fodermarvkål 2-3-årig  √√√  √√√  √√√ Hirse Tanka Millet  √√√ Boghvede 1-årig  √√√  √√ Honningurt  √√√  √√√√ Gul sennep 1-årig  √√√  √√ Hestebønne 1-årig  √  √  √√√ [...]

By |2018-06-01T21:46:35+00:00marts 27th, 2018|Kapitel 8: Vildtforvaltning|0 Kommentarer

Planerne for de invasive arter i Danmark

De invasive arter er arter som ikke er naturlig hjemmehørende i Danmark, som spreder sig, som er uønsket og som har etableret sig i naturen. Det sker via fire trin Introduktion Etablering Spredning Effekt Der er flere invasive arter end i pensummet til jagttegnet. Miljøstyrelsen har lavet en oversigt over [...]

By |2019-06-24T09:14:34+00:00marts 27th, 2018|Kapitel 8: Vildtforvaltning|0 Kommentarer

Økologisk tolerance: Temperaturens betydning for vildt

I et biologisk system kan enhver livsnødvendig miljøfaktor forekomme i for høje og i for lave koncentrationer. Faktorerne er her abiotiske som beskrevet i Jagttegnsbogen. Det kunne være iltniveau, pH niveau eller temperatur. Det betyder også med andre ord, at der er en given mængde af en miljøfaktor, som er optimal. Udenfor dette optimale [...]

By |2018-06-01T21:53:24+00:00marts 27th, 2018|Kapitel 8: Vildtforvaltning|0 Kommentarer

Jagttider – både generelle og lokale

Bekendtgørelsen om jagttid for visse pattedyr og fugle mv. er egentlig ikke så lang. Den består kun af ét kapitel og 7 paragraffer. Den har dog en del bilag, som angiver jagttiderne både generelt og lokalt. De generelle jagttider står i bilag 1. De mere specifikke står i bilag 2 og bilag 3 tli [...]

By |2018-06-01T21:51:31+00:00marts 27th, 2018|Kapitel 8: Vildtforvaltning|0 Kommentarer