Jagttider – både generelle og lokale

Jagttider

Jagttider for fugle og pattedyr er defineret i Bekendtgørelsen om jagttid for visse pattedyr og fugle mv. Hvis man læser hovedelementerne i den, så er den egentlig ikke så lang. Den består kun af ét kapitel og 7 paragraffer. Når man åbner og læser den, så vil man dog opleve, at den er noget kompleks. Foruden de 7 paragraffer, er der er en del bilag, som angiver jagttiderne både generelt og lokalt.

Generelt om jagttider: De 7 paragraffer

Der er nogle generelle bestemmelser i bekendtgørelsen. For det første beskrives, hvordan jagttiderne er fastsat ud fra den europæiske direktiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet.

I de generelle bestemmelser står i § 3 må man kun jage fra solopgang til solnedgang, på nær 1) ænder og gæs som må jages fra en time før solopgang til én time efter solnedgang og 2) husskade og krage, som må jages fra én time før solopgang til solnedgang. Og i §4 står, at man ikke må udleje dagsjagter på andefugle, vadefugle og vandhøns på nær skovsnepper og opdrættede gråænder.

Straframmen for at bryde §3 og 4 er også benævnt, som er fra bødestraf op til 2 års fængsel.

De generelle jagttider og jagttegnet

De generelle jagttider står i bilag 1. Når man skal til jagtprøven for at erhverve sit jagttegn, er det alene de generelle jagttider, som man kan blive spurgt om. De lokale jagttider er derfor ikke pensum.

Om man er ved at tage jagttegn eller er jæger, så er det et godt sted at slå op inden man enten planlægger sin jagt eller rent faktisk skal på jagt. De generelle er dog ikke nok. De lokale, specifikke jagttider og jagten

De lokale, specifikke jagttider og jagten

De mere specifikke og lokale jagttider står i bilag 2 til 4 i tekst. Bilag 5 til 25 supplerer med kort, så man kan se, hvor de lokale jagttider gælder.

  • Bilag 4 er de lokale jagttider for dåvildt
  • Bilag 3 er de lokale jagttider for kronvildt
  • Bilag 2 er de lokale jagttider for alle andre vildtarter end dåvildt og kronvildt og som har fastsat lokal jagttid
  • Bilag 5 til 25 er kort som vist på billedet.
Lokale jagttider

Eksempel på kort fra bilag 5 over lokale jagttider for kronvildt i Region Hovedstaden (på nær Bornholm)

Forskellen på generelle og lokale jagttider

I den generelle jagttider står, for eksempel, at man generelt må jage rå og -lam 01.10 – 31.01. Kigger man i de lokale jagttider i bilag 2 for ”andre arter” ser man dog f.eks., at rå og -lam på øen Sejerø har jagttid 01.12 – 31.01.

Derfor er loven et fantastisk opslagsværk og en god ledsager, når man skal planlægge jagter.

Til jagtprøve skal du kunne de generelle jagttider, men ikke de lokaler. Du skal altså vide, at alle jagtbare svømmeænder har jagttid 01.09 til 31.12 samt på fiskeriterritoriet 01.01 – 31.01 – samt at alle jagtbare dykænder har jagttid 01.10 – 31.01.

Bekendtgørelsen om jagttid for visse pattedyr og fugle mv. her