Våben er en naturlig del af jagt og derfor skal man både kunne håndtere det, vide noget om det og kende lovgivningen bag det. Især de første to elementer får man via et obligatorisk jagttegnskursus. Det sidste element læses via lovgivningen. Nedenstående tre love og et cirkulære er de love, som du skal kende.