Våbenlovgivning: De tre love og det ene cirkulære

Våbenloven

Våben er en naturlig del af jagt og derfor skal man både kunne håndtere dem, vide noget om dem og kende lovgivningen bag dem. De to første elementer lærer man om, når man tager det obligatoriske jagttegnskursus – og mestrer, når man er færdiguddannet. Det er lidt som at lære at køre bil. Man lærer grundprincipperne i køreskolen og mestrer kørslen, når man har fået kørekortet – eller jagttegnet.

Som er det i hvert fald for nogen. Andre ‘aflærer’ det, som de har lært. Måske er det, når man kommer på fællesjagten og ser de ældre og mere erfarne gøre tingene anderledes. Her er det afgørende, at man tager en dialog med vedkommende, hvis man ser noget andet end man har lært i kurset. Der kan være gode grunden til den ændrede praksis – men det kan også være, at den ældre jæger bare ikke kender de ændrede forskrifter. Det er nok sjældent af modvilje. Sammen kan I således lære af hinanden. 

Våbenlovgivning i det obligatoriske jagttegnskursus – og som erfaren jæger

Det sidste element er våbenlovgivningen. Det bliver man også introduceret til via det obligatoriske jagttegnskursus. Nedenstående tre love og et cirkulære er de love, som du skal kende. Det er altså pensum. Ikke hele loven, men alene de paragraffer, som står i kolonnen “paragraffer”

LOV PARAGRAFFER ANTAL
Bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v. 1-3, bliag 1 3
Bekendtgørelse om våben og ammunition mv. 5-6, 11, 20-21, 24-25, 49, 52 10
Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer (Våbenloven) 2a, 2b, 6b, 6d 4
Cirkulære om våben og ammunition m.v. 16 1

 

Det er også vigtigt at holde sig opdateret med lovgivningen, f.eks. knivloven, som blev ændret. Du kan bruge ovenstående links til at se de primære våbenrelateret love, som er gældende for jagt. Ønsker du at se hele lovkomplekset, så henviser vi til følgende artikel om pensum til jagttegnet