Schweiss

Schweiss

Schweiss er et andet ord for blod, der har forladt kroppen fra vildt. Schweiss er et begreb, som vi kender fra jagterminologien. Du kan læse jagtudtryk her.

Schweiss hundefører, når du har anskudt vildt

Begrebet sætter temaet: Omdrejningspunktet er, hvis man er ude for at have anskudt vildt. Anskyde er endnu et jagtudtryk og betyder, at man skyder vildt, men at det ikke forender. Og her er det sidste udtryk fra jægerbegreb: Forende betyder at vildt dør. Når man som jæger har anskudt vildt, kan man således have brug for hjælp til at aflive vildt, så det ikke lider unødigt. Foruden at det er mest dyreetisk står der også i jagtloven, at:

Schweiss

Schweiss på græs fra anskudt råvildt

§22: Ingen må jage på en måde, der udsætter vildtet for unødige lidelser

Når uheldet er ude, så kan der være brug for specielle eftersøgningskompetencer. Det er, fordi anskudt hjortevildt kan løbe særdeles langt, når det er såret. Dermed skal de efterspurgte specielle eftersøgningskompetencer også være bemyndiget til at kunne forende vildt, hvis det ikke er på ens egen grund. Det er ellers ulovligt i jagtloven.

Schweiss registeret er specialudanndede hunde og førere

For at vi skal passe på vores vildt og hjælpe i sådan en sitaution, er schweiss registeret oprettet. Det er forankret i Jagtloven og således placeret hos Miljøstyrelsen.

Schweiss registeret er en samling af specialuddannede hunde og hundefører, som er specialtrænet i at opsøge anskudt vildt. Hundene og førene kan således gå på schweiss spor over mange kilometer for til sidst at aflive nødstedt og såret vildt.

I samme bekendtgørelse står også, at: 

§1 stk. 1: Den som anskyder skal, hvis vildtet ikke er fundet inden 6 dagtimer (fra solopgang til solnedgang), tilkalde en schweiss hundefører

Bekendtgørelse om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt

Bekendtgørelse om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt er stedet, hvor schweiss registeret er beskrevet. Her er operationsområdet defineret som ”klovbærende vildt”. I sammenhæng med jagttiderne, kan er schweiss hunde således rekvireres ved anskydning af kronvildt, dåvildt, sikavildt, råvildt, mulfon og vildsvin. Til jagt på fuglevildt bruges de egnede lovpligtige hunde, som er med på jagten.

Schweiss registeret er et register over disse specialistkompetencer. Det er gratis at ringe til hundeførerne. Man er forpligtet til at betale for kørsel, men vi anbefaler nu alligevel at lægge en lille skilling til hundeføreren, som har hjulpet en. Samtidig er det et kald, så den ekstraordinære indsats er ofte ikke modsvaret med tilsvarende løn.

Hvordan rekvireres en schweiss hundefører?

På Schweissregisterets hjemmeside kan du se, hvilke schweisshundefører, der er i det område, som du driver jagt i. Du kan søge på postnummer på deres hjemmeside. Når du har fundet den rette, så er det et spørgsmål om at ringe.

Vi anbefaler, at du gør dig bekendt med schweisshundeførerne i området inden du går på jagt. Skriv de nærmeste ned, inden du skal på bukkejagt.

Schweiss