Vejledning om fødevarehygiejne for vildt

Vildthygiejne

Som jæger og som jagttegnsaspirant, er der flere offentlige skrivelser, som man bør orientere sig i. En af dem er vejledningen om fødevarehygiejne. Som jæger indeholder det god praksis for håndtering af nedlagt vildt – og kendskab til vejledningen er et krav for at kunne få vildthygiejnekurset. Som jagttegnsaspirant er det pensum. 

Kapitel 49 i vejledningen hedder ”Vildt og jægere” – og det er derfor passende at kende til dele af den. Det direkte link til vejledningen står her. 

I pensummet til jagttegn står der, at ”Jagttegnsaspiranter skal kende Vejledning om fødevarehygiejne, kapitel 49”. At ”kende” kan henlede til Blooms taksonomi, som er en hierarkisk opstilling af læringsmål. At ”kende” er det laveste niveau, som handler om viden, og om at kunne referere eller genkende. Man skal således ikke kunne specielt meget.

Vildthygiejne

De primære elementer er:

  • Kød kan overleveres til en vildthåndteringsvirksomhed. Denne skal overholde samme standarder som slagterier. Man må dog afsætte mindre mængder af vildt direkte til forbrugere eller lokale detailbutikker. Dog kun som enkeltjæger; ikke som samlet konsortium. Hvis man som person ønsker at markedsføre sig overfor vildthåndteringsvirksomheder, skal man tage et specielt kursus for at kende dyrenes patologi og håndtering af kødet. I kurset lærer du også om mærkning at kigge på vildtet mm.
  • Kød skal nedkøles til 7 ºC for storvildt og 4 ºC for småvildt
  • Dyr skal ikke lægges i bunker, men have mulighed for naturlig afkøling
  • Indvoldene skal også overleveres sammen med vildtet om end hjortevildt og vildsvin ikke behøver at overleveres med mave og tarme. Dog ikke, hvis det er til slutforbrugere. Dyr, som kan få trikiner f.eks. vildsvin, skal leveres med hoved og mellemgulv for at kunne teste for det

Vask hænder. Sprit er ikke nok

En del af hygiejne vejledningen er naturligvis hygiejne. Her lærer man bl.a. at sprit slår bakterier og vira ihjel, men hvis hænderne skal være rene, så er sprit ikke nok. Hænderne er en af de steder, som indeholder flest bakterier. Hænderne vaskes med sæbe og vand. Videoen illustrerer, hvordan dette gøres korrekt, så alle dele af hænderne bliver rene. 

For jægere står der desuden, hvilke retningslinjer, som man skal følge, hvis man vil sælge større mængder af nedlagt vildt, f.eks. fra et konsortium. Her kræver vejledningen, at mindst én er uddannet indenfor området. I vejledningen står bl.a. 

(Man skal) vurdere dyrets adfærd før nedlægningen og undersøge vildtets krop og organer efter nedlægningen

 

Det sker bl.a. for at sikre, at opførslen af det nedlagte vildt var normalt.