Istandgørelse af fuglevildt

Istandgørelse af fasan

I Jagttegnsbogen har du måske læst om at istandgørelse af en fasan, som flås. De kan også kroges, som er en ældre metode til at fjerne tarmene. På den måde kan de hænge lidt længere. At hænge vildtet gør det mere mørt. Med fjer er det mindre mulighed for infektioner. Metoden vises nedenfor.

1. Fuglene ligger klar. Krogen er gjort rent med vand og sæbe og enten sprittet eller kogt i 5 minutter, så bakterierne er fjernet.

Istandgørelse af fasan

2. Kloaken findes ved at fjerne lidt fjer. Kloaken er samlebetegnelsen for stedet, hvor reproduktionen sker, afføring og urin kommer ud.

Istandgørelse af fasan

3. Krogen føres op i bugen og drejes lidt rundt. Dermed snurrer tarmene sig lidt rundt om krogen og de kan nemmere følge med ud.

Istandgørelse af fasan

4. Krogen trækkes ud og tarmene følger med. Dermed kommer tarmindholdet ud, som indeholder de skidte bakterier.

Istandgørelse af fasan

5. Tarmene følger naturligt ud efter krogen har fået det første ud. Du kan blot hive i dem. På et tidspunkt er der ikke flere tarme i fuglen og der hives tarmen blot af.

Håndtering af nedlagt vildt

6. Fuglen er nu klar til at hænge. Som tommelfingerregel bør den hænge i 20 graddage, dvs. 4 dage med 5 grader eller 2½ dag med 8 grader.

Istandgørelse af fasan