Dobbeltbekkasinen i zig-zag flugt

Dobbeltbekkasin

Bekkasinerne er en slægt af gruppen vadefugle. Til jagttegnet og jagtprøven skal man kunne 3 arter – enkeltbekkasin, dobbeltbekkasin og skovsneppe. I Danmark ser vi dog også arten tredækker. I denne artikel vil vi fokusere på enkelt- og dobbeltbekkasinerne, da de minder mest om hinanden.

Forskel i udseende på enkeltbekkasin og dobbeltbekkasin

Enkelt og dobbeltbekkasinen er ens, men alligevel forskellige på en del punkter. Det er naturligvis på kendetegnene. Her er en kort liste:

  • Dobbeltbekkasin er næsten dobbelt så store som enkeltbekkasin
  • Næbbet på dobbeltbekkasin er næste dobbelt så stort som dens hoved er aflangt
  • Dobbeltbekkasinen har to sorte streger på issen, hvor enkeltbekkasinen

I marken kendes dobbeltbekkasinen fra enkeltbekkasinen på opfløjet

Man kan også kende enkeltbekkasinen fra dobbeltbekkasinen på måden, de opfører sig på. De trykker sig f.eks. forskelligt, når der er fare. Enkeltbekkasinen har en tendens til at trykke sig, indtil man er endog meget tæt på fuglen. Dobbeltbekkasinen letter længere væk.

De to fugle flyver også forskelligt i nogle situationer. Enkeltbekkasinen flyver lige. Det gør dobbeltbekkasinen egentlig også, hvis den ikke føler, at den er i fare. Er den til gengæld i fare, vil den flyve zig-zig. Du kan se det på filmen her til højre fra 7:17 og et par minutter fremover.

Det gør den sværere at ramme. Det kan man næsten selv tænke sig til.

Hvis du skulle prøve at ramme noget, som bevægede sig zig-zag, er det noget sværere end at ramme noget, som bevægede sig lige. Hjernen kan nemlig forudsige, hvor tingene er senere i tid, hvis det flyver i en lige linje. Det er faktisk samme teknik, som soldater lærer i kamp: At løbe i zig-zag.

Hvis man er på jagt efter bekkasiner, kan det være vigtigt at kende forskel på de to, da enkeltbekkasinen er fredet. Da man på jagt ofte vil udgøre en trussel for fuglene, er de altså i flugt og derfor vil man kunne observere de to forskellige opfløjstyper – og dermed de to forskellige arter.

Nedenstående film er en længere film om bekkasinerne, herunder skovsneppe. Den kan du bruge til at tørtræne, hvordan opfløjet kan se ud. Husk dog at observere de mange gange i felten inden – eller tag på jagt med en erfaren bekkasinjæger. De bruger flere engelske begreber, som er listet herunder.

Dansk Engelsk
Enkeltbekkasin Jack snipe
Dobbeltbekkasin Snipe eller Common Snipe
Skovsneppe Woodcock
Opskræmt/letter “flushed”