Enkelt og dobbeltbekkasinen er ens men alligevel forskellige på en del punkter. Det er naturligvis på kendetegnene, men også på opførelsen. Hvor enkeltbekkasinen trykker indtil man er endog meget tæt på, så letter dobbeltbekkasinen længere fra. Enkeltbekkasinen flyver lige. Det gør dobbeltbekkasinen egentlig også hvis den ikke føler, at den er i fare. Er den til gengæld i fare, vil den flyve zig-zig. Det gør den noget sværere at ramme. Nedenstående film er en længere film om bekkasinerne, herunder skovsneppe.

Dansk Engelsk
Enkeltbekkasin Jack snipe
Dobbeltbekkasin Snipe eller Common Snipe
Skovsneppe Woodcock
Opskræmt/letter “flushed”

.

  • Gå til 2:46 for at se hvordan de to enkeltbekkasinen og dobbeltbekkasinen flyver forskelligt