Kapitel 4: Fugle: Vildtkending og vildtbiologi

//Kapitel 4: Fugle: Vildtkending og vildtbiologi

dofbasen.dk: Dansk Ornitologisk Forenings database over fugle

DOFbasen.dk er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database over fugle. Det er både observationer og et opslagsværk. Det er uden tvivl det bedste opslagsværk til information og viden om fugle. Deres søgefunktion er desværre ikke så god. Heldigvis kan google kompensere for det. Søger du f.eks. havørn på DOFbasen, så kan du helt simpelt google ”dofbasen [...]

Udsætning af vildt og lovgivning

Man kun udsætte nogle enkelte arter i den danske natur. Generelt er det ulovligt. Baggrunden er blandt ønsket om at have kontrol med hvilke arter som introduceres til den danske natur. Hvor fasanen er et eksempel på en udsætning, som har været succesfuld, så er f.eks. undslupne mink fra farme et eksempel på det [...]

Tårnfalken som muser for at fange…

Tårnfalken går som de fleste andre rovfugle efter mindre gnavere. Mus og rotter har ingen blære, så de går og ”sjatpisser” hele tiden. Denne urin indeholder ultraviolet lys. Netop evnen til at se ultraviolet lys, er en egenskab, som tårnfalken har udviklet. Denne egenskab bruger, når den ”muser”. Her står tårnfalken helt stille i [...]

Dobbeltbekkasinen i zig-zag flugt

Enkelt og dobbeltbekkasinen er ens men alligevel forskellige på en del punkter. Det er naturligvis på kendetegnene, men også på opførelsen. Hvor enkeltbekkasinen trykker indtil man er endog meget tæt på, så letter dobbeltbekkasinen længere fra. Enkeltbekkasinen flyver lige. Det gør dobbeltbekkasinen egentlig også hvis den ikke føler, at den er i fare. Er [...]

De kloge kragefugle: Kragen og agilitybanen

Kragefuglene er blandt de klogeste af fuglene. Man siger, at husskaden kan grave mad ned ved træer og senere finde det. Kragen er også i Corvus familien. BBC TWO har filmet Dr. Alex Taylors studier af kragerne. I filmen sættes en krage til at udføre en agilitybane med en masse udfordringer. Den giver et [...]