Jagtetiske regler og de etiske regler for kronvildtjagt

Jagtetiske regler

Etik er lidt populært læren om forudsætningerne og betingelsen for den moralske handling: Hvad skal vi gøre for at handle moralsk rigtigt? Etiske regler i forbindelse med jagt er derfor de forudsætninger og betingelser, som man bør drive jagt efter. De er netop blevet nedskrevet for at give guidance og nogle retningslinjer for, hvordan man ønsker jagt skal drives.

To sæt jagtetik eller jagtetiske regler

Der er to sæt jagtetiske regler

Den første er ældst og fra 2004. Den anden er af nyere dato. Begge kan findes i vores gratis lovsamling, som også indeholder de lovparagraffer, som er pensum til jagtprøven. Hvor de jagtetiske regler er mere generelle, så afslører navnet på (2), at det handler om jagt på kronvildt.

Kan man dømmes efter de jagtetiske regler?

Som udgangspunkt er svaret ”nej”. Det er dog også et ’men’. For at forstå det, så skal vi først forstå lidt om de jagtetiske regler. De jagtetiske regler er regelsæt og etik.

Kapitlerne i de jagtetiske regler kaldes for ”hensynet til..” f.eks. ”hensynet til vildtbestanden”. Da det er retningslinjer, er der ikke tale om love eller bekendtgørelser. Og dermed kan man ikke dømmes efter etik.

Der er en enkelt undtagelse for dette. Nogle gange bliver de jagtetiske regler nemlig brugt i retten til at guide dommeren i, hvornår handlinger kan anses som værende ulovlige. Såfremt en ret, f.eks. byretten, ikke kan finde tidligere domme i retspraksis vil de kigge i de jagtetiske regler for at finde retningslinjerne for rigtigt og forkert.

Jagtprøven og de jagtetiske regler

Til jagtprøven når man skal have jagttegnet, er der dog et krav om, at man skal kunne indholdet af de jagtetiske regler. De er begge pensum. Derudover vil der også være en forventning om, at du driver jagt efter dem, når du har fået dit jagttegn. Gør du ikke det, så kan du risikere at blive bedt om at forlade jagten – og måske også dit konsortium. Det kunne ske, hvis du gentagne gange skød efter vildt, som var for langt væk. Som der står i starten af de jagtetiske regler: Al jagt skal ske i nøje overensstemmelse med gældende lovgivning og under iagttagelse af nærværende jagtetiske regler.

Gratis lovsamling med de jagtetiske regler

Du kan hente en e-bog som pdf med begge de jagtetiske regler samt kun de paragraffer, som er pensum til jagttegnet helt gratis her.

De jagtetiske regler

De orignale jagtetiske regler er blevet til i et samarbejde mellem mange parter hvor de primære er Vildtforvaltningsrådet, Danmarks Jægerforbund, Miljøstyrelsen (som hed Naturstyrelsen dengang).

De jagtetiske regler

De etiske regler for kronvildtjagt

De originaale etiske regler for kronvildtjagt er lavet og administreres af vildtforvaltningsrådet. Som navnet antyder omhandler disse regler jagt på kronvildt.

Vildtforvaltningsrådets etiske regler for kronvildtjagt