Etiske regler i forbindelse med jagt er “uskrevne” regler som man bør drive jagt efter. De er netop blevet nedskrevet for at give noget guidance og nogle retningslinjer for, hvordan man ønsker jagt skal drives. Det er regelsæt og etik – ikke en lov, som man kan blive dømt efter.

De jagtetiske regler

De jagtetiske regler er blevet til i et samarbejde mellem mange parter hvor de primære er Vildtforvaltningsrådet, Danmarks Jægerforbund, Miljøstyrelsen (som hed Naturstyrelsen dengang).

De etiske regler for kronvildtjagt

De etiske regler for kronvildtjagt er lavet og administreres af vildtforvaltningsrådet. Som navnet antyder omhandler disse regler jagt på kronvildt