Artikler fra andre kapitler

Prædation og forskydning af rovdyr og byttedyr

Byttedyr og rovdyr vokser i samme takt men forskudt via studier i sneharen og lossen

Læs mere
Plantearter og vildt

Under terrænpleje for vildt skal man forstå hvilke plantearter og frøarter gavner hvilke typer vildt

Læs mere
Planerne for de invasive arter i Danmark

Invasive arter er ikke hjemmehørende; de har etableret sig i naturen. Miljøstyrelsen har lavet handlingsplaner

Læs mere
Økologisk tolerance: Temperaturens betydning for vildt

For miljøfaktorer som temperatur findes et optimalt niveau med optimale vilkår. Det kaldes også toleranceloven.

Læs mere
Jagttider – både generelle og lokale

Til jagtprøven er de generelle jagttider pensum, men som jæger skal man kende lokale jagttider

Læs mere

Ekstramateriale til kapitel 8 i Jagttegnsbogen om vildtforvaltning

Hvis du ikke allerede har et eksemplar, så kan du læse et gratis kapitel i bogen eller læse om bogen her

jagttengsbogen
Læs Gratis kapitel