Månedlige arkiver: august 2019

Fra 2. udgave til 3. udgave af jagttegnsbogen

Ultimo august 2019 er en ny udgave af Institut for Jagts Jagttegnsbogen. Læs om ændringerne. [...]

Regulering af ræv og effekten på byttedyr

Pædation af ræv på rådyr kan være med til at forhindre tæthedsafhængig dødelighed hos rådyr [...]

Oberfell og Thompson metode til indskydning af haglgevær

Kombinationen af ammunition og haglgevær kan testes med Oberfell og Thompson, som angiver kvaliteten i [...]

Mårfamilien er den største familie

Mårfamilien er stor. Nogle har forlænget drægtighed. Mårdyr i pensum til jagttegnet er lækat, mink, [...]

Sikkerhed til søs under strand- og havjagt

Under strand- og havjagt bør man følge anbefalingerne fra Søsportens Sikkerhedsråd, som er 5 simple [...]