Månedlige arkiver: august 2019

Fra 2. udgave til 3. udgave af jagttegnsbogen

Ultimo august 2019 er en ny udgave af Institut for Jagts Jagttegnsbogen. Læs om ændringerne.

Regulering af ræv og effekten på byttedyr

Pædation af ræv på rådyr kan være med til at forhindre tæthedsafhængig dødelighed hos rådyr

Oberfell og Thompson metode til indskydning af haglgevær

Kombinationen af ammunition og haglgevær kan testes med Oberfell og Thompson, som angiver kvaliteten i

Mårfamilien er den største familie

Mårfamilien er stor. Nogle har forlænget drægtighed. Mårdyr i pensum til jagttegnet er lækat, mink,

Sikkerhed til søs under strand- og havjagt

Under strand- og havjagt bør man følge anbefalingerne fra Søsportens Sikkerhedsråd, som er 5 simple