Månedlige arkiver: marts 2018

Vejledning om fødevarehygiejne for vildt

Vildthygiejne er vigtigt, når du skal spise nedlagt vildt. Vejledning i fødevarehygiejne giver retningslinjer for [...]

Istandgørelse af fuglevildt

Se hvordan fuglevildt kan klargøres ved at fjerne tarme ud igennem kloaken med en krog [...]

Første gang på fællesjagt: Huskeliste

Den ultimative liste til, når du skal på fællesjagt første gang, så du ikke glemmer [...]

Prædation og forskydning af rovdyr og byttedyr

Byttedyr og rovdyr vokser i samme takt men forskudt via studier i sneharen og lossen [...]

Plantearter og vildt

Under terrænpleje for vildt skal man forstå hvilke plantearter og frøarter gavner hvilke typer vildt [...]

Planerne for de invasive arter i Danmark

Invasive arter er ikke hjemmehørende; de har etableret sig i naturen. Miljøstyrelsen har lavet handlingsplaner [...]

Økologisk tolerance: Temperaturens betydning for vildt

For miljøfaktorer som temperatur findes et optimalt niveau med optimale vilkår. Det kaldes også toleranceloven. [...]

Jagttider – både generelle og lokale

Til jagtprøven er de generelle jagttider pensum, men som jæger skal man kende lokale jagttider [...]

Vildt, jagt og anbefalede haglstørrelser

Forskellige vildtstørrelser kræver forskellige patroner. Her er en oversigt over anbefalede haglstørrelser til forskelligt vildt [...]

Jagttermer og jægerudtryk

Indenfor jagt bruges specielle begreber. Det kalder vi jagtsprog, jagttermer, jægersprog eller lignende. Det er [...]