Månedlige arkiver: marts 2018

Vejledning om fødevarehygiejne for vildt

Vildthygiejne er vigtigt, når du skal spise nedlagt vildt. Vejledning i fødevarehygiejne giver retningslinjer for

Istandgørelse af fuglevildt

Se hvordan fuglevildt kan klargøres ved at fjerne tarme ud igennem kloaken med en krog

Første gang på fællesjagt: Huskeliste

Den ultimative liste til, når du skal på fællesjagt første gang, så du ikke glemmer

Prædation og forskydning af rovdyr og byttedyr

Byttedyr og rovdyr vokser i samme takt men forskudt via studier i sneharen og lossen

Plantearter og vildt

Under terrænpleje for vildt skal man forstå hvilke plantearter og frøarter gavner hvilke typer vildt

Planerne for de invasive arter i Danmark

Invasive arter er ikke hjemmehørende; de har etableret sig i naturen. Miljøstyrelsen har lavet handlingsplaner

Økologisk tolerance: Temperaturens betydning for vildt

For miljøfaktorer som temperatur findes et optimalt niveau med optimale vilkår. Det kaldes også toleranceloven.

Jagttider – både generelle og lokale

Til jagtprøven er de generelle jagttider pensum, men som jæger skal man kende lokale jagttider

Vildt, jagt og anbefalede haglstørrelser

Forskellige vildtstørrelser kræver forskellige patroner. Her er en oversigt over anbefalede haglstørrelser til forskelligt vildt

Jagttermer og jægerudtryk

Indenfor jagt bruges specielle begreber. Det kalder vi jagtsprog, jagttermer, jægersprog eller lignende. Det er