Opdatering af pensum for jagttegnselever fra 1. januar 2019

Vejledningen dateret 16. november 2018, og som blev tilgængelig fredag 23. november, indeholder nogle strukturelle ændringer. Vores grundbog følger allerede den nye vejledning. Kravene vil være gældende fra 1. januar, dvs. allerede for dem, som skal tage forårsprøven. Det har Miljøstyrelsen bekræftet efter, at vi har været i dialog med dem. Vores holdning er, [...]