Kapitel 3: Pattedyr: Vildtkending og vildtbiologi

Hjem/Jagttegnsbogen/Kapitel 3: Pattedyr: Vildtkending og vildtbiologi

Mårfamilien er den største familie

Mårdyrfamilien er den mest artsrige af rovdyrfamilierne. Det er en broget familie, men arterne har nogle fælles træk. De er typisk mindre dyr med små ben og små runde ører. Pelsen er tyk. De lever alene. De er primært nataktive og aktive året rundt. I mårfamilien finder vi bl.a. den store jærv, som er [...]

Ulven som ændrede flodens gang

Man taler tit om fødekæden og om hvordan afgrøder har betydning for byttedyr som spises af rovdyr. Forklaringen er typisk envejs og mangler fødekædens cykliske natur. En af de større åbenbaringer i nutidens biologi er et studiet af at fødekæden er flevejs og cyklisk. Et rovdyr kan også påvirke afgrøder og natur. I 1995 [...]