Jagttegnsbogen

Hjem/Jagttegnsbogen

Regulering af ræv og effekten på byttedyr

Ræven udgør ikke en trussel mod rådyrbestanden I 2011 skrev Aalborg Universitet en videnskabelig rapport for Dyrens Beskyttelse, om baggrunden for regulering af ræv, herunder effekten på forskellig vildt. Denne artikel er et resume af hovedkonklusionerne. Dyrenes Beskyttelse ikke har haft indflydelse på rapportens faglige indhold. Den er en del af den vidensbank, som [...]

By |2019-08-20T10:01:56+00:00august 20th, 2019|Kapitel 8: Vildtforvaltning|0 Kommentarer

Oberfell og Thompson metode til indskydning af haglgevær

Indskydning af haglgevær Indskydning af haglgeværet er oftest sket hos fabrikanten. Det er normalt indskudt, så sigtelinjen og centrum af haglsværmen falder sammen på 35 meter for løbene. Forskellige typer af haglpatroner, ammunitionsproducenter og geværer kan give meget forskellige spredninger af haglene. Derfor bør geværet altid prøveskydes med den købte ammunition, før det tages [...]

By |2019-08-20T12:41:08+00:00august 20th, 2019|Kapitel 2: Jagtvåben og ammunition|1 Kommentar

Mårfamilien er den største familie

Mårdyrfamilien er den mest artsrige af rovdyrfamilierne. Det er en broget familie, men arterne har nogle fælles træk. De er typisk mindre dyr med små ben og små runde ører. Pelsen er tyk. De lever alene. De er primært nataktive og aktive året rundt. I mårfamilien finder vi bl.a. den store jærv, som er [...]

Sikkerhed til søs under strand- og havjagt

Sikkerhed til søs under strand- og havjagt Når man driver jagt på vandet, skal man have styr på sikkerhed – både som ny og som garvet jæger. Det tager meget kort tid at fryse ihjel og endnu kortere tid at drukne. En del af sikkerheden er naturligvis udstyr, men det er lige så meget [...]

By |2019-08-20T12:11:28+00:00august 12th, 2019|Kapitel 6: Jagtens udøvelse, former og hunde|0 Kommentarer

Pensum til jagtprøven

Pensum til jagtprøven er opdelt i 8 områder: Artsbestemmelse (vildtkendskab) og vildtbiologi: Her skal du ud fra et billede kunne genkende de hhv. 24 pattedyr og 73 fugle. Man skal kunne henføre dem til artsgruppen, f.eks. at en husmår er i artsgruppen rovdyr. Derforuden skal man kunne vildtbiologi for en [...]

By |2019-08-20T08:22:27+00:00juni 24th, 2019|Kapitel 1: Jagttegnsbogen|1 Kommentar

Ulven som ændrede flodens gang

Man taler tit om fødekæden og om hvordan afgrøder har betydning for byttedyr som spises af rovdyr. Forklaringen er typisk envejs og mangler fødekædens cykliske natur. En af de større åbenbaringer i nutidens biologi er et studiet af at fødekæden er flevejs og cyklisk. Et rovdyr kan også påvirke afgrøder og natur. I 1995 [...]

Vejledning om fødevarehygiejne for vildt

I pensummet til jagttegn står der, at ”Jagttegnsaspiranter skal kende Vejledning om fødevarehygiejne, kapitel 49”. At ”kende” kan henlede til Blooms taksonomi som er en hierarkisk opstilling af læringsmål. At ”kende” er det laveste niveau som handler om viden og om at kunne referere eller genkende. Man skal således ikke kunne specielt meget. Kapitel [...]

By |2018-06-01T22:08:31+00:00marts 27th, 2018|Kapitel 9: Håndtering af nedlagt vildt|0 Kommentarer

Istandgørelse af fuglevildt

I Jagttegnsbogen har du måske læst om at istandgøre en fasan, som flås. De kan også kroges, som er en ældre metode til at fjerne tarmene. På den måde kan de hænge lidt længere. At hænge vildtet gør det mere mørt. Med fjer er det mindre mulighed for infektioner. Metoden vises nedenfor.   [...]

By |2019-06-24T09:18:54+00:00marts 27th, 2018|Kapitel 9: Håndtering af nedlagt vildt|0 Kommentarer

Første gang på fællesjagt: Huskeliste

Du er endelig blevet inviteret med af din gode ven til en selskabsjagt på fasaner. Eller måske er du inviteret med til duejagt for første gang. Det er i hvert fald mange ting, som farer rundt i hovedet. Har jeg nu kniven? Hvad har jeg glemt? Derfor har vi lavet denne liste til dig, [...]

By |2019-10-01T11:55:26+00:00marts 27th, 2018|Kapitel 7: Jagtetik og -etikette|0 Kommentarer

Prædation og forskydning af rovdyr og byttedyr

Hvad har sneharen med prædation at gøre? Hvordan kan den forklare forskydningen i vækst? Det vil vi prøve at forklare. Prædation er en faktor som påvirker bestandsomsætningen, er en biotiske faktor og er samtidig afhængig af bestandstætheden. Det er klart, at bestandsomsætningen påvirkes af prædation. Prædation er, at et dyr æder et andet, altså [...]

By |2019-06-24T09:16:38+00:00marts 27th, 2018|Kapitel 8: Vildtforvaltning|0 Kommentarer