Ændringer af lovgivning til jagttegn

Ændringer af lovgivning til jagttegn

Ændringer af lovgivning til jagttegn

Den 1. juli 2020 trådte en række nye bekendtgørelser i kraft. Vi vil prøve at trække de vigtigste elementer ud af de nye bekendtgørelser og give et overblik over, hvad det har af betydning for dig!

Det betyder, at vi går igang med at ændre vores materialer nu og forventer det klart til slutningen af august 2020. Den bog du køber nu gælder dog stadig til jagtprøven, da der er en aftale mellem Miljøstyrelsen og udbyderne af undervisningsmateriale, f.eks. Institut for Jagt, at ændringer i loven først træder i kraft i prøverne mindst 1 år efter ændringen.

Bekendtgørelsen om jagttider ift. jagttegn

Den nye bekendtgørelse fører til fredning af fløjlsand, havlit, taffeland og tyrkerdue. Derforuden er der ændringer i jagttiderne for hare, vildkanin, blishøne og ringdue. Oversigten kan du se herunder:

Hare: 01/11-31/01

Vildkanin: 01/11-31/01

Blishøne: 01/10-31/01

Ringdue: 10/11-31/01

Tyrkerdue: Ingen jagttid

Fløjlsand: Ingen jagttid

Havlit: Ingen jagttid

Taffeland: Ingen jagttid

Læs hele jagttidsbekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/974

Ændringer i bekendtgørelse om jagttegn

Den nye bekendtgørelse om jagttegn har til formål at gøre det mere fleksibelt og ensartet at tage jagttegn. Det er en mere liberal tilgang til jagttegnsundervisningen.

Hagl-, riffel- og bueprøverne blevet uafhængige af hinanden

Tidligere skulle alle tage en haglprøve efter jagtprøven, hvor man fik jagttegnet. Først derefter kunne man tage riffelprøve og/eller bueprøve og/eller prøve om jagt med rovfugle. Nu kan man med jagttegnet selv vælge, hvilken prøve man skal tage og behøver ikke at tage haglprøven først. 

Tilmeldingen til jagtprøverne bliver nemmere

Tidligere var der to prøveperioder – foråret og efteråret – som elever skulle melde sig til med et cpr nummer inden udløb af en deadline. For eksempel, hvis man skulle tage et jagttegn i foråret, så skulle man melde sig til en jagttegnslærer inden 15. februar. Det kan virke lidt gammeldags – og disse middelalderlige tilstande er nu også slut.   

Tilmeldingen til jagtprøverne bliver nemmere. Man behøver ikke at melde sig inden en deadline, idet jagttegnskursuslæren løbende kan tilmelde elever, der deltager på de obligatoriske jagttegnskurser.

3 prøveforsøg på samme obligatoriske jagttegnskursus

Derudover har elever, der har gennemført et obligatorisk jagttegnskursus nu 3 forsøg til at bestå jagtprøven. Tidligere var det to. Der skal dog gå 14 dage mellem hvert forsøg, og de 3 forsøg skal anvendes inden for 18 måneder. Hvis man enten ikke består eller ikke får taget prøverne, så skal man deltage i et nyt jagttegnskursus.

Nye krav om riffelskydeforløb inden riffelprøven

Der er kommet nye regler for riffelprøven. Nu skal aspiranter, der ønsker at gå til riffelprøve, gennemføre et obligatorisk riffelskydeforløb. Under forløbet skal aspiranten afgive 25 skud i en række forskellige skydestillinger sammen med en riffelskydeinstruktør.

Læs den nye bekendtgørelse om jagttegn her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1009

Ændringer i våbenloven i relation til jagttegn

Slutteligt er der sket en række ændringer i våbenloven, der bl.a. har medført, at lyddæmpere bliver sidestillet med aftagelige magasiner på riffeltilladelsen og derfor ikke længere kræver en særlig tilladelse

Læs de nye ændringer i våbenloven her:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1046 https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9392 https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9398