Fra 3. til 4. udgave af Jagttegnsbogen

Ultimo august 2020 udkom 4. udgave af Jagttegnsbogen. Opdateringen kommer primært på baggrund af opdateringer i juli 2020 i Bekendtgørelse om jagttegn, Bekendtgørelse om vildtskader og Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. Igen har vores dygtige fotograf Niels Busch skudt nogle helt fantastiske billeder – også med MANGE nye billeder i bogen. Du kan i øvrigt se alle lovene, bekendtgørelserne og paragrafferne til jagttegn i vores artikel om pensum og lovene til jagttegnet.

Jagttegnsbogen og de nye ting

Denne artikel vil forklare de ændringer, som er lavet i forbindelse med den nye, 4. udgave af Jagttegnsbogen: Bogen med pensum til jagttegn, som indeholder pensum+. Foruden lovændringerne, så har vi skåret bogen til, så den er endnu tættere på pensum – og med et stikordsregister som flere undervisere og elever har efterspurgt.

Forskellen mellem de to udgaver 

Område Forklaring
Generelt
 • Der er kommet flapper på bogen, som bl.a. indeholder læsevejledningen, som er fjernet fra kapitel 1

 • Der er kommet et stikordsregister bagerst i bogen.

Kapitel 1: Jagttegn
 • Vejen fra jagttegn til skydeprøver er ændret for at svare til liberaliseringen af adgangen til prøverne

 • Der er kommet mere fokus på vores univers kaldet ”skole” og vores læringsmidler som f.eks. e-læring til jagttegn

Kapitel 2: Jagtvåben og ammunition
Kapitel 3 og 4: Hhv. pattedyr og fugle – vildtkending og vildtbiologi
 • Oversigtstegningerne i slutningen af kapitlet indeholder kun de elementer, som er pensum – og de vildttyper, som har udvidet vildtbiologi.

 • Nogle billeder er skiftet ud og nogle vildttyper rykket rundt for at få en bedre læringsoplevelse.

Kapitel 6: Jagtens udøvelse, former og hunde
 • Nye tegninger for jagtformerne (f.eks. kravlejagt og motorbådsjagt)

 • Mange nye billeder

 • Ændring af klapjagt og drivjagt til at reflekterer ændringer i Miljøstyrelsens guidance på området. Klapjagt er nu den mest almindelige form for jagt, en selskabsjagt, hvor det er unormalt af bruge geværer og hunde i skyttekæden. Drivjagt er en voldsom jagtform som primært drives i Østeuropa. Vi er ikke nødvendigvis enige, men følger retningslinjerne for pensum.

 • Ændring af betingelserne for regulering som følger den nye bekendtgørelse.

 • Kapitlet om jagthunde er skrevet om af Rune Fich Weischer, en af Danmarks dygtigste hundeeksperter, tidligere redaktør og nuværende jagtjournalist. Støver klassen fjernes, da den ikke rigtig var en klasse. Desuden mappes drivjagt i Østeuropa ikke mod en hundeklasse. Foruden de nyere tyske schweisshunderacer, er også de klassiske danske beskrevet.

Kapitel 8: Vildtforvaltning
 • Kapitlet er skrevet om. Foder udgår, da der ikke er kommet spørgsmål i dette siden ændringen af prøven i januar 2014. Afskydningsstrategier fra forskellige dokumenter fra Miljøstyrelsen – og ligeledes  biotopplanerne – er mere detaljeret med kort forklaring om pointsystemet. Der er kommet mange flere billeder ind.

 • De generelle jagttider er ændret til at matche opdateringen af bekendtgørelsen.

 • De invasive og fredede arter. Vær især opmærksom på, at sortsvane ikke længere er invasiv, så dermed er huskeremsen – SCAN for Sort svane, Canadagås, Amerikansk skarveand og Nilgås – reduceret til CAN.