Oberfell og Thompson metode til indskydning af haglgevær

Kombinationen af ammunition og haglgevær kan testes med Oberfell og Thompson, som angiver kvaliteten i

Mårfamilien er den største familie

Mårfamilien er stor. Nogle har forlænget drægtighed. Mårdyr i pensum til jagttegnet er lækat, mink,

Sikkerhed til søs under strand- og havjagt

Under strand- og havjagt bør man følge anbefalingerne fra Søsportens Sikkerhedsråd, som er 5 simple

Pensum til jagttegn

Pensum til jagttegn og jagtprøven er lavet af Miljøstyrelsen. Pensum indeholder mange forskellige emner om [...]

Opdatering af pensum for jagttegnselever fra 1. januar 2019

Vejledningen dateret 16. november 2018, og som blev tilgængelig fredag 23. november, indeholder nogle strukturelle [...]

Ulven som ændrede flodens gang

Fødekæder er flervejs og cykliske. Det oplevede Yellowstone, da de genintroducerede ulven, som ændrede den

Vejledning om fødevarehygiejne for vildt

Vildthygiejne er vigtigt, når du skal spise nedlagt vildt. Vejledning i fødevarehygiejne giver retningslinjer for

Istandgørelse af fuglevildt

Se hvordan fuglevildt kan klargøres ved at fjerne tarme ud igennem kloaken med en krog

Første gang på fællesjagt: Huskeliste

Den ultimative liste til, når du skal på fællesjagt første gang, så du ikke glemmer

Prædation og forskydning af rovdyr og byttedyr

Byttedyr og rovdyr vokser i samme takt men forskudt via studier i sneharen og lossen