Plantearter og vildt

Under terrænpleje for vildt skal man forstå hvilke plantearter og frøarter gavner hvilke typer vildt

Planerne for de invasive arter i Danmark

Invasive arter er ikke hjemmehørende; de har etableret sig i naturen. Miljøstyrelsen har lavet handlingsplaner

Økologisk tolerance: Temperaturens betydning for vildt

For miljøfaktorer som temperatur findes et optimalt niveau med optimale vilkår. Det kaldes også toleranceloven.

Jagttider – både generelle og lokale

Til jagtprøven er de generelle jagttider pensum, men som jæger skal man kende lokale jagttider

Vildt, jagt og anbefalede haglstørrelser

Forskellige vildtstørrelser kræver forskellige patroner. Her er en oversigt over anbefalede haglstørrelser til forskelligt vildt

Jagttermer og jægerudtryk

Indenfor jagt bruges specielle begreber. Det kalder vi jagtsprog, jagttermer, jægersprog eller lignende. Det er

Jagtetiske regler og de etiske regler for kronvildtjagt

Jagtetik eller de jagtetiske regler er retningslinjer for at jagten kan drives etiske forsvarligt, dvs.

Stand- og havjagt: Respekt for havet

Hvis du skal prøve strand- og havjagt, så meld dig ind på hjemmesiden https://strandoghavjagt.dk/

Schweiss

Schweiss registret er en samling af skytsengle, der frivilligt med specialtrænede hunde opsporer anskudt vildt

Pakkeliste til bukkejagten

Den ultimate pakkeliste til bukkejagten. Det er en huskeliste. Tænk at glemme ammunition eller