Læs alle de gratis artikler. Disse artikler er referet i Jagttegnsbogen – og er ikke en del af pensum, men en mulighed for dig, som vil lære lidt mere end blot pensum. Artiklerne er opdelt efter kapitlerne i bogen. God læselyst.

Intro til Jagttegnsbogen

Jagtvåben og ammunition

Pattedyr: Vildtkending og vildtbiologi

Fugle: Vildtkending og vildtbiologi

Vildtsygdomme

Jagtens udøvelse, former og hunde

Jagtetik og -etikette

Vildtforvaltning

Håndtering af nedlagt vildt