Alex

/Alex

Om Alex

Denne forfatter har endnu ikke udfyldt nogle detaljer.
So far Alex has created 30 blog entries.

Pensum til jagtprøven

Pensum til jagtprøven er opdelt i 8 områder: Artsbestemmelse (vildtkendskab) og vildtbiologi: Her skal du ud fra et billede kunne genkende de hhv. 24 pattedyr og 73 fugle. Man skal kunne henføre dem til artsgruppen, f.eks. at en husmår er i artsgruppen rovdyr. Derforuden skal man kunne vildtbiologi for en [...]

By |2019-06-24T11:46:14+00:00juni 24th, 2019|Kapitel 1: Jagttegnsbogen|0 Kommentarer

Opdatering af pensum for jagttegnselever fra 1. januar 2019

Vejledningen dateret 16. november 2018, og som blev tilgængelig fredag 23. november, indeholder nogle strukturelle ændringer. Vores grundbog følger allerede den nye vejledning. Kravene vil være gældende fra 1. januar, dvs. allerede for dem, som skal tage forårsprøven. Det har Miljøstyrelsen bekræftet efter, at vi har været i dialog med dem. Vores holdning er, [...]

By |2018-11-26T18:54:20+00:00november 25th, 2018|Blog|0 Kommentarer

Ulven som ændrede flodens gang

Man taler tit om fødekæden og om hvordan afgrøder har betydning for byttedyr som spises af rovdyr. Forklaringen er typisk envejs og mangler fødekædens cykliske natur. En af de større åbenbaringer i nutidens biologi er et studiet af at fødekæden er flevejs og cyklisk. Et rovdyr kan også påvirke afgrøder og natur. I 1995 [...]

Vejledning om fødevarehygiejne for vildt

I pensummet til jagttegn står der, at ”Jagttegnsaspiranter skal kende Vejledning om fødevarehygiejne, kapitel 49”. At ”kende” kan henlede til Blooms taksonomi som er en hierarkisk opstilling af læringsmål. At ”kende” er det laveste niveau som handler om viden og om at kunne referere eller genkende. Man skal således ikke kunne specielt meget. Kapitel [...]

By |2018-06-01T22:08:31+00:00marts 27th, 2018|Kapitel 9: Håndtering af nedlagt vildt|0 Kommentarer

Istandgørelse af fuglevildt

I Jagttegnsbogen har du måske læst om at istandgøre en fasan, som flås. De kan også kroges, som er en ældre metode til at fjerne tarmene. På den måde kan de hænge lidt længere. At hænge vildtet gør det mere mørt. Med fjer er det mindre mulighed for infektioner. Metoden vises nedenfor.   [...]

By |2019-06-24T09:18:54+00:00marts 27th, 2018|Kapitel 9: Håndtering af nedlagt vildt|0 Kommentarer

Første gang på fællesjagt: Huskeliste

Du er endelig blevet inviteret med af din gode ven til en selskabsjagt på fasaner. Eller måske er du inviteret med til duejagt for første gang. Det er i hvert fald mange ting, som farer rundt i hovedet. Har jeg nu kniven? Hvad har jeg glemt? Derfor har vi lavet denne liste til dig, [...]

By |2018-06-05T19:45:45+00:00marts 27th, 2018|Kapitel 7: Jagtetik og -etikette|0 Kommentarer

Prædation og forskydning af rovdyr og byttedyr

Hvad har sneharen med prædation at gøre? Hvordan kan den forklare forskydningen i vækst? Det vil vi prøve at forklare. Prædation er en faktor som påvirker bestandsomsætningen, er en biotiske faktor og er samtidig afhængig af bestandstætheden. Det er klart, at bestandsomsætningen påvirkes af prædation. Prædation er, at et dyr æder et andet, altså [...]

By |2019-06-24T09:16:38+00:00marts 27th, 2018|Kapitel 8: Vildtforvaltning|0 Kommentarer

Plantearter og vildt

Her kan du læse det overblik som Miljøstyrelsen har lavet over, hvilke frøarter som gavner hvilket type vildt. Afgrøde Hjortevildt Hare Fuglevildt Insekter Majs  √√  √√  √√√ Fodermarvkål 2-3-årig  √√√  √√√  √√√ Hirse Tanka Millet  √√√ Boghvede 1-årig  √√√  √√ Honningurt  √√√  √√√√ Gul sennep 1-årig  √√√  √√ Hestebønne 1-årig  √  √  √√√ [...]

By |2018-06-01T21:46:35+00:00marts 27th, 2018|Kapitel 8: Vildtforvaltning|0 Kommentarer

Planerne for de invasive arter i Danmark

De invasive arter er arter som ikke er naturlig hjemmehørende i Danmark, som spreder sig, som er uønsket og som har etableret sig i naturen. Det sker via fire trin Introduktion Etablering Spredning Effekt Der er flere invasive arter end i pensummet til jagttegnet. Miljøstyrelsen har lavet en oversigt over [...]

By |2019-06-24T09:14:34+00:00marts 27th, 2018|Kapitel 8: Vildtforvaltning|0 Kommentarer

Økologisk tolerance: Temperaturens betydning for vildt

I et biologisk system kan enhver livsnødvendig miljøfaktor forekomme i for høje og i for lave koncentrationer. Faktorerne er her abiotiske som beskrevet i Jagttegnsbogen. Det kunne være iltniveau, pH niveau eller temperatur. Det betyder også med andre ord, at der er en given mængde af en miljøfaktor, som er optimal. Udenfor dette optimale [...]

By |2018-06-01T21:53:24+00:00marts 27th, 2018|Kapitel 8: Vildtforvaltning|0 Kommentarer